Powel logo

Sanne helter jobber i felt

Moderne feltarbeidere holder nøkkelen til digital og effektiv registrering av ny infrastruktur. Network Collector gjør dette mulig.
Prøv selv. 30 dager. Ingen restriksjoner. Ingen kredittkort.

Nøyaktig registrering av infrastruktur

Network Collector tilbyr enkel og presis dokumentasjon av lavspentnettet fra felt. Med få hjelpemidler kan du enkelt registrere nødvendige egenskaper og måle inn nøyaktig posisjon, før du legger til bildedokumentasjon av utført arbeid. Løsningen erstatter papirbruk og tungvinte overganger mellom systemer som ofte innebærer flere manuelle steg.

Image
Morten Gøytil, Skagerak Nett
"Feltarbeiderne våre sitter på mye kunnskap og har ofte det beste grunnlaget for å sørge for at dokumentasjonen blir riktig".

Skap nye digitale helter

Network Collector gjør feltarbeidere som energimontører, entreprenører eller gravere i stand til å levere høykvalitets dokumentasjon av infrastruktur - direkte fra byggeplass til skylagring som en naturlig del av arbeidshverdagen. Det hele skjer med få klikk på egen smarttelefon. Når feltarbeideren enkelt kan dokumentere sin egen jobb med høy presisjon, gir dette økt trygghet, ansvarsfølelse og stolthet for jobben.

Heroes

Reduser kostnadene - forbedre kvaliteten

Forbedre dokumentasjonskvaliteten og unngå dobbeltarbeid ved å la dem som virkelig kjenner nettet registrere det på montasjestedet - i en enkelt prosess. Samtidig kan du spare betydelige kostnader med å løse arbeidsoppgaver som i dag ivaretas av eksterne tjenestetilbydere innenfor landmåling og dokumentasjon.

App

Høy nøyaktighet til lav kostnad med siste generasjon utstyr

Dra fordel av den høyintensive utviklingen innen sensorteknologi og datakraft. Leverandører av mobile enheter og GNSS-utstyr er i ferd med å revolusjonere bransjen med løsninger som blant annet flytter regnekraft fra kostbart utstyr til smarttelefonen.

Stick
Jan Stian Smedegård, Årdal Energi Nett
"Bruken av ekstern GNSS-stang er enkel og effektiv, og det gir gode resultater med høy nøyaktighet".

Hva er presist nok for deg?

Du avgjør selv hvor nøyaktige innmålinger du har behov for. Network Collector fungerer uten annet utstyr enn smarttelefonen din, men ved å koble løsningen opp mot en ekstern GNSS-mottaker kan du imidlertid oppnå landmålingspresisjon. Hva er godt nok for deg?

GNSS

Tett på virkeligheten med bilder

Mobilkameraer har blitt meget gode og fortsetter å forbedre seg. Dermed er det helt naturlig å integrere bildedokumentasjon av utført jobb som en del av jobben. Dette vil koble dine systemer og ansatte mye tettere på virkeligheten ute i feltet, uten at det oppleves som ekstraarbeid. Hvilke bilder er obligatoriske for god dokumentasjon?

Field

Registrer hele lavspentnettet

Network Collector støtter dokumentasjon av de vanligste arbeidsoppgavene i lavspentnettet relatert til stikkledning, kabelskap, mast og grøft. Alle medlemmene av ditt team vil enkelt se planlagte oppdrag i kartet. Detaljerte beskrivelser av komponenter og egenskaper som støttes nå og i fremtiden finner du i vårt Tech Sheet .

Pole

Åpen og bygd for fremtiden

Network Collector er bygd med et åpent API som lar deg integrere løsningen med de tjenestene du ønsker gjennom åpen og sikker skyløsning - enten det er NIS, GIS, ERP, WOM eller åpne kildekodetjenester. Vi stempler Network Collectortjenestene “ANY-proof” - og det er vår garanti for at du alltid kan utnytte og tilpasse dine data til egne behov og fremtidens krav.

Figur

Hva skjuler seg på innsiden?

Tillit til IT-teknologi forutsetter åpenhet. Vi oppfordrer deg derfor til å lære mer om hva Network Collector kan gjøre, hvordan den er bygd opp, hvordan den integrerer, og hva den vil tilby i fremtiden. Prosess- og fagansvarlige, IT-ansvarlige, forretningsstrateger eller generelt interesserte - Tech Sheet er for dere!

Box